wz
 

 Originálna triáda pána premiéra

Je to pre mňa veľmi zaujímavé sledovať, ako sa z oduševnených internacionalistov po zamatovom prevrate stávali oduševnení nacionalisti. Stavalo sa to v uplynulých rokoch v takom masovom meradle, že som si na to skoro zvykol. Uvedomil som si tento jav znovu potom, čo som si v televízii vypočul prejav pána premiéra na jubilejných oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ako starší občan si dobre pamätám, že takéto prejavy papaláši vždy začínali oslovením: „súdružky súdruhovia“. Tentoraz som počul oslovenie: „Slovenky a Slováci“. Celý som pookrial. Tak už nie sme súdruh ovia, ale všetci sme Slováci (Slovenky). Pán premiér to oslovenie použil ešte asi štyrikrát, keby si to tí nepozorní a ťažšie chápajúci nepovšimli hneď na prvý raz.
Pán premiér, aby zdôraznil svoju slovenskosť, spomenul v tom prejave aj Pribinu, ktorého označil za prvé slovenské knieža. Spomenul tam ešte Bernoláka, Hollého, Štúra, Hurbana, Štefánika, Rázusa a možno ešte ďalších, čo so Slovenským národným povstaním nemali absolútne nič spoločného, Ale čo! Veď boli Slováci a povstanie bolo slovenské. Nespomenul tam síce ešte iných Slovákov, ako bol Hlinka, Tiso, Tuka, Mach, Ďurčanský a i iných dobrých Slovákov, ale to musíme uznať pánu premiérovi, že nemohol spomenúť všetkých Slovákov.
Najviac sa mi v tom prejave ľúbilo, ako pán premiér vytvoril triádu. Tentoraz to nebola žiadna božská triáda, ale bola to triáda vytvorená zo Slovákov. To je skvelá myšlienka a je úplne originálna. Do tej originálnej triády zaradil Hurbanových dobrovoľníkov z roku 1848, legionárov z roku 1918 a povstalcov z roku 1944. Nádherne originálna triáda.
Ale keď som začal nad tým hlbšie rozmýšľať, začalo mi vadiť, že som si predtým prečítal nejaké knižky. Ako todek, len pred nedávnom, som si prečítal od Ivana Mrvu knižku „Slováci v Uhorsku“. Píše tam, že tých Hurbanových dobrovoľníkov finančne zacvakalo srbské knieža Miloš Obrenovič a dobrovoľníci sa grupovali zväčša z naverbovaných viedenských povaľačov rakúskej, českej a moravskej národnosti, medzi ktorými sa nachometlo aj zopár rodených Slovákov. Keď prišli na územie dnešného Slovenska, pripojilo sa k nim ešte pár desiatok Slovákov z okolia evanjelick ej Myjavy, aby si išli trochu zabojovať proti tomu maďarónovi Košútovi. Na prevažne katolíckom a nevďačnom slovenskom okolí boli títo dobrovoľníci nazývaní nelichotivo – luteráni. Pre porovnanie, Košút naverboval 180-tisícovú armádu, v ktorej boli vo veľmi veľkom počte zastúpení aj Slováci z čisto slovenských stolíc. Napríklad z okresu Nové Mesto nad Váhom, do ktorého patrila aj Myjava, išlo k maďarským honvédom 1200 regrútov a Hurbanovi dobrovoľníci v dobe najväčšej sily počas desať dňového pôsobenia sotva dosiali celkového stavu pol tisíca. Žiadna veľká sláva to teda nebola.
Aj tí legionári, čo ich pán premiér prečítal ako súčasť druhej časti triády, patrili k československým légiám, ktoré bojovali na rôznych frontoch za vznik Československa. Slováci v nich boli zastúpení asi siedmimi percentami a mnohí z nich veru rozbitím toho štátu dobrými Slovákmi nesúhlasili. Veď zaň boli ochotní bojovať a umierať. Ale čo! Dneska im je to už jedno a dobre sa hodia do triády.
Tretia časť triády sú samotní povstalci z roku 1944. Tam boli Slováci väčšinou, ale boli tam aj Česi, Rusi, Židia, Francúzi, ba aj Maďari a Nemci a iní príslušníci národov, ktorí sa podujali bojovať proti fašistickým dobrým Slovákom a ich nacistickým tútorom. Ale tí povstalci sa do tej slovenskej triády náramne hodia. Patrí im večná česť a sláva.
Večná česť a sláva patrí aj tým mnohým slovenským vojakom, ktorí bojovali v zahraničných armádach východného i západného frontu proti nemeckým nacistom a samozrejme aj vtedajšiemu bábkovému režimu na Slovensku a za obnovu Československa. Tých pán predseda vlády neráčil spomenúť. Možno preto, že sa mu nezmestili do jeho originálnej triády. Alebo možno aj preto, že pán predseda vlády má značné medzery z dejepisu, čo už neraz v minulosti prejavil pri velebení starých Slovákov, ich kráľov, Jánošíkov a svätých patrónov. Nuž, ale prejav to bol dobrý, hodný zatlieskania a každý mohol vidieť, že máme na poste premiéra dobrého Slováka, oduševneného vlastenca a nie nejakého poondiateho internacionalistu.

Späť||Dopredu
Design by Cezmín Slovakia 20.september 2014

 TOPlist