wz
 

Naša starobylosť je ohrozená

Naša starobylosť je ohrozená
Na ČT2 dávali reláciu o Albánsku. Zapol som si televízor, aby som sa dozvedel niečo o zemí, o ktorej sme mali možnosť tak málo vedieť, i keď to bola kedysi zem spriatelená – komunistická. Vedel som, že tam bol ten režim ešte ortodoxnejší než ten náš, šedivejší, kde stavali miesto bytoviek betónové bunkre proti všetkým potenciálnym nepriateľom, kde mali krásne pobrežie a more, v ktorom mali občania zakázané sa kúpať, aby sa nepokúsil niekto preplávať do kapitalistického Talianska. Zem, kde neboli právnické školy a ani právnici, pretože právo tam predstavoval Enver Hodža a jeho oddaní policajní banditi. V tej dobe, keď sme sa chceli trochu pobaviť, naladili sme si rádio Tirana, kde bolo tých kravincov ešte viac a hustejších než v tých našich rádiách.
V tej relácii na ČT2 som sa dozvedel, že po dvadsiatich piatich rokoch tam tá šedivosť ešte celom nevymizla a hoci sa už niečo zmenilo, v Albáncoch zostala tá večná túžba zdrhnúť niekam do zahraničia. Že si zakladajú na folklóre, lebo Albáncom pomáha si zachovať svoju identitu. Tu som trochu spozornel, lebo mi to pripomenulo moju vlasť. Čo ma však úplne v ten letný večer rozrušilo a nedalo mi zaspať, bolo, keď jeden intelektuálne vyzerajúci Albánec, so zjavnou kožnou chorobou na obličaji a krku, tam povedal, že Albánci sú najstarší národ v Európe. Tak to sa potom nedivte, že mi to nedalo zaspať. Doteraz som bol presvedčený, že najstarší národ v Európe sú Slováci. Tvrdia to mnohí intelektuálovia u nás už od 18. Storočia, keď jeden intelektuál, myslím že mal meno Juraj Papánek, zistil, že Slováci sú najstarší a z nich pochádzajú aj ostatní Slovania a aj Kelti a Germáni boli pôvodne Slováci. Dôstojný pán Papánek sa v mladosti dostal ku knihám, ktoré napísali českí a moravskí autori o Slovanoch a Cyrilovi a Metodovi a tak všeličo, čo nebolo v tej dobe také známe, ako je to známe dnes. Zvyšok života strávil potom pán Papánek na svojej farnosti kdesi na maďarsko-chorvátskom pohraničí. Tam prišiel na geniálny objav, že tí Slovania, čo o nich písali českí a moravskí autori, boli Slováci, ktorí sú najstarší národ v Európe a napísal o nich aj históriu. A keďže bol intelektuál a ešte k tomu aj katolícky farár, tak po latinsky. Tá kniha mala názov: Historia gentis Slavae. (Neviem, prečo všetci intelektuálovia písali vtedy po latinsky. Niektorí aj po česky, ale to boli asi evanjelickí intelektuálovia, čo sa nachytali na Kralickú bibliu.)
Je veľká škoda, že dôstojný pán Papánek na svojej fare sa v tom čase nedostal k informáciám o náleze pozostatkov človeka v Neandhertálskom údolí, ktorého považovali archeológovia v tej dobe za predchodcov rasy Keltov a Germánov v severnej Európe. Pánu farárovi Papánkovi by nedalo veľa námahy, aby usúdil, že tie neandertálske kosti patrili Slovákom, ale i nariek tomuto nedopatreniu Papánkove geniálne myšlienky inšpirovali aj ďalších intelektuálov z radov farárov, ktorí sa potom združili do tovarišstva. (Samozrejme – Učeného.) Potom vznikol bernolákovsky pravopis a neskôr štúrovsky pravopis a farári začali písať diela o slávnej minulosti Slovákov. Potom ešte zopár pravopisov bolo urobených a intelektuálovia ďalej rozvíjali pravdu o starobylosti Slovákov. Najmä za prvého Slovenského štátu malo toto rozvíjanie vysoký štandard. Ešte za federácie vo federálparlamente vystúpila poslankyňa za Super národnú stranu s prejavom o starobylosti Slovákov, že českí poslanci, ale aj niektorí neuvedomelí slovenskí poslanci, len zírali (tí slovenskí čumieli). Aj pán vtedajší premiér hovoril o tisícročnom útlaku a konečne majú Slováci zvrchovanosť a aj svojbytnosť. Dnešný premiér a tiež bývalý náš pán prezident tiež urobili kus práce pri uznaní Starých Slovákov a kráľov a vyzývali k rozumnému štátnemu historizmu.
A teraz si predstavte, že nejaký Albánec (ktovie či vôbec intelektuál bol, keď mal ten ekzém na tvári) vyhlási pred televíznou kamerou, že oni sú najstarší. Nečudujte sa, že ma to tak rozrušilo a nemohol som spať. Čo robia naši intelektuálovia? Asi zaspali na vavrínoch. Pred pár rokmi sa dala dohromady partia historikov, ktorí v novinách prehlásili, že dejiny nie sú závislé len od historických prameňov, ale sú aj výsledkom vedeckej dedukcie a logickej úvahy. Tak archeológovia zoberte lopaty a kopte. Historici dedukujte a logicky uvažujte, lebo naozaj prídu po tých Albáncoch ešte iní a zoberú nám našu staro-bilitu.

Späť||Dopredu

 TOPlist